KLJUČ ZA KVALITETU U RAZVOJU
I VALORIZACIJA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH RESURSA
NA JADRANSKOM PROSTORU

Adriatic IPA
Novosti
14/09/13

Educational brochure about Quality Food and Consumers Awareness

English versions for students and citizens

read the document - Version for students

 

Read the document - version for Teachers, citizens, economic stakeholders